Ponudba za prodajo nepremičnine občini kot nosilki predkupne pravice

Oddaj ponudbo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije vloge ni možno oddati elektronsko)

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov