Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom občine

Oddaj zahtevo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije vloge ni možno oddati elektronsko)

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov