Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Oddaj vlogo

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka