Uporaba zvočnih naprav na prireditvi za katero ni potrebno pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Oddaj prijavo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije oddaja vloge ni možna)

Organizacijska enota

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka