Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije oddaja vloge ni možna)

Organizacijska enota

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka