Vloga za priznanje upravičenosti do enkratne denarne pomoči za novorojenca v Mestni občini Celje

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije vloge ni možno oddati elektronsko)

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov