Vloga za uveljavitev pravice do oprostitve plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi daljše bolezni

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije vloge ni možno oddati elektronsko)

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov